Lamelové clony

Levné plastové přehrazení s širokým využitím ve všech typech provozů. Pásy z měkčeného PVC jsou uchyceny k nosné liště. Po rozhrnutí clony se plastové lamely ihned vrací do původní polohy a zamezuji vyvětrávání prostoru. Montáž lamelové clony je jednoduchá a provádí se pomocí běžného nářadí.

V našem sortimentu najdete všechny typy lamelových clon

Zvolit dle členění:

Podle typu nosné lišty

Clony se svěrnou lištou

Svěrná lišta je vhodná pro libovolný typ otvoru –  jak pro průchody lidí, tak i průjezdy těžké techniky.

Skládá se z kovového nosného profilu a z přítlačných plastových koleček. Systém umožňuje vyměnit libovolnou lamelu povolením pouze dvou prvků. U rozměrných, těžkých clon nebo v místech s velkým namáháním clony dodáváme svěrnou lištu v kombinaci kovový nosník + kovové přítlačné lišty (která nahradí plastové kolečka).

Vyrábí se v provedení pozinkovaném a nerezovém. Výrobní délka jednoho kusu je až 6 metrů. Kotvení je možné i tzv. letmo, rozporem či jiné.  Umožňuje překrytí lamel 0 %, 50 % a 100 %.

Clony s hřebenovou lištou

Hřebenová (taky někdy zvaná zobáčková) lišta se používá nejčastěji pro interiérové předěly s převládajícími průchody lidí či s průjezdy paletových vozíků. Není vhodná pro průjezdy těžké techniky.

Jednotlivé plastové pásy visí pomocí nanýtovaných koncovek na zobáčcích nosného profilu. Překrytí pásů lze kdykoliv libovolně změnit posunutím lamely o jeden či dva zobáčky.

Vyrábí se v provedení pozinkovaném a nerezovém. Výrobní délka jednoho kusu je 1968 mm. Nutné je průběžné kotvení do stropu či stěny. Překrytí jednotlivých lamel záleží na šířce plastů a je 0 %, 35 %, 75 % (65 % pro šířky lamel 300 mm), 100 %.

Clony s QM plastovou lištou

Plastová lišta je bezkonkurenčně nejlevnější typ uchycení lamel. Vhodná pro průchody osob, průjezdy ručních paletových vozíků. Instalace pouze pro otvory max. výšky 2300 mm.

Velice jednoduchá montáž a bezproblémová instalace (či letní demontáž) plastových lamel. Na plastové zobáčky lišty se navěsí předděrované lamely. Při případné výměně lamel není nutné dokupovat a nýtovat na konce lamel závěsné plechy.

Houževnatá lišta je vyrobená z pevného polypropylenu Výrobní délka jednoho kusu je 600 mm, pomocí zámkového systému nastavíte libovolnou délku. Nutné je průběžné kotvení do stropu či stěny. Možné překrytí lamel 0 %, 50 %, 100 %.

PŘEDSAZENÉ CLONY

Lamelové clony na předsazené konstrukci se používají především u stavebních otvorů se sekčními, nebo rolovacími vraty, které vylučují montáž standardních clon na interiérové straně otvoru (do stěny nadpraží, nebo do podhledu otvoru)

Před vraty se tedy vytvoří konstrukce, která je ukotvená do stěny vlevo a vpravo ve výšce cca horní hrany vrat a většinou pomocí sloupků do podlahy. Předsazení bývá standardně 300 či 400 mm, ale umíme se přizpůsobit místním podmínkám.

Zavěšením lamel na čelo a boky konstrukce vznikne lamelová clona půdorysného tvaru „U“.

Konstrukce se vyrábí v pozinkované úpravě, a to ve dvojím provedení. Pro nižší otvory nebo do míst, kde neprojíždí těžká technika, lze použít předsazení pomocí jednoduchých konzol, kotvených na stěny po bocích otvoru.

Pro vysoké otvory či místa s velkou frekvencí techniky doporučujeme pevnou předsazenou konstrukci, která se kotví do stěny budovy a zároveň do podlahy.

Frontální nosník konstrukce (který je zároveň nosnou lištou pro uchycení lamel) vyrábíme z mohutnějšího profilu oproti standardním clonám (není kotvená průběžně, pouze na dvou bodech).

Úspěšnost montáže se odvíjí od zaslaných přesných rozměrů, proto na požádání poskytneme jednoduchý zaměřovací protokol, příp. realizaci zaměříme.